Chào mừng đến với PHÒNG KINH DOANH

Trang web này dùng để kiểm soát lượng khách hàng của từng nhân viên trong công ty,nhân viên phòng kinh doanh hải tải mẫu về thêm khách hàng và up lên lai web.Mẫu có ở phần New file download

 

Tất cả các khách từ 01/2013 sẽ được đưa qua phần bình luận,coi như một comment để  anh em sử dụng cho nhanh